Je woning laten (ver)bouwen? Gevolgen voor je belastingaangifte

Eerder schreven we over belastingaangifte als je tijdelijk twee woningen hebt gehad. In dit artikel staat de ‘aanbouw-regeling’ centraal. Ook wanneer je een nieuwe woning laat bouwen, kan je te maken hebben met twee hypotheken. Met deze regeling mag je onder voorwaarden toch de hypotheekrente aftrekken van de nieuw te bouwen woning. 

In dat geval wordt de nog niet bestaande woning al wel gezien als ‘eigen woning’. Voor recht op de hypotheekrenteaftrek moet je aan de onderstaande voorwaarden voldoen. Is dit niet het geval, dan vallen de woning en lening alsnog in box-3.

  • De woning is voor eigen gebruik. Je gaat het dus niet verhuren
  • Je bent in de woning gaan wonen in het jaar waarover je aangifte doet óf je verwacht er binnen drie jaar in te gaan wonen (driejaarseis)
  • De woning staat leeg
  • Het gaat om een woning in aanbouw of een nieuwbouwwoning


Belastingaangifte en driejaarseis
De driejaarseis verdient toelichting. Je mag de rente en gemaakte kosten pas aftrekken van de nieuwe woning zodra je verwacht dat je binnen drie jaar in de woning gaat wonen. Zodra die verwachting niet reëel is, voldoe je niet aan de voorwaarden en mag je de rente niet meer aftrekken. Ter verduidelijking een voorbeeld: 

Koop je op 1 januari 2022 een woning, maar verwacht je dat er pas in 2026 kunt gaan wonen? Dan voldoe je niet aan de driejaarseis. In 2023 voldoe je hieraan en pas dan wordt de woning gezien als ‘eigen woning’ en kun je genieten van renteaftrek. Loopt de bouw forse vertraging op? Mogelijk komt hiermee eerder recht op hypotheekrenteaftrek weer te vervallen.  

Een leegstaande woning 
De woning wordt ook als leegstaand beschouwd als er tijdelijk iemand woont en de volgende afspraken zijn gemaakt met de bewoner:

  • De woning niet wordt gekraakt
  • Er wordt geen huur betaald, een bijdrage voor de energiekosten is wel toegestaan
  • De tijdelijke bewoner zal de woning verlaten zodra jij dat nodig acht 


Woning in aanbouw/nieuwbouw
De Belastingdienst ziet een huis pas als aan- of nieuwbouw wanneer er een koop- of aannemingsovereenkomst is gesloten. Zomaar bouwgrond kopen om er op te bouwen wordt dus niet als aanbouw aangemerkt. Er is sprake van een woning in aanbouw als binnen zes maanden de werkzaamheden voor de bouw plaatsvinden, tenzij die datum eerder is dan de aankoopdatum. 

Als er meer dan zes maanden zit tussen de koop van de bouwgrond en de start van de werkzaamheden, is er officieel geen sprake van aanbouw. Dit kan anders liggen als je al wel bezig bent met de voorbereidingen van de bouw. Bijvoorbeeld wanneer je al offertes bij aannemers hebt aangevraagd. Je zult dan bij jouw belastingaangifte aannemelijk moeten maken dat je de woning uiterlijk drie jaar nadat je de grond hebt gekocht intrekt.

Net als bij de verkoopregeling hoef je geen rekening te houden met het eigenwoningforfait zolang je niet in de nieuwe woning woont. Je vult dan bij de nieuwe woning €0 in. Ga bij je belastingaangifte goed na waar je wel of geen recht op hebt als je een woning laat bouwen. Zo laat je geen belastingvoordeel liggen. 

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Blauw & Florijn maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie